Скільки протримаються чорноземи України?

Земля віддячить Вам життям

Українські чорноземи відомі всьому світу своїми родючими властивостями, та з часом ми помічаємо зниження родючості. Багато аграріїв запевняють, що без «хімії» взагалі не отримати гарного врожаю…

Давайте спробуємо в цьому розібратись.

         Своєю родючістю чорноземи зобов’язанні: високому рівню гумусу, поживних речовин, водним режимом, нейтральною реакцію ґрунтового розчину, високою буферністю та біологічною активністю. Цих властивостей чорноземи набували впродовж тисячоліть завдяки процесу гуміфікації.  Розорення чорноземів призвело до зміни налагоджених процесів: надходження органічної  речовини та її мінералізації, погіршення структури ґрунту та  зменшення вмісту продуктивної вологи, порушення кругообігу поживних елементів та розвиток  декальцинації. Ці зміни пояснюються тим, що змінився сезонний ритм розкладу частини гумусу при наростанні фітомаси і відновленні його у цьому ж році при відмиранні рослин. До того ж загортання рослинних решток під час проведення основного обробітку ґрунту в нижні шари призводить до інтенсивної мінералізації гумусу верхнього біологічного активного шару та збагачує гумусом нижні менш кореневмісні шари ґрунту, що призводить до зниження ефективної родючості ґрунту. При цьому ще й відбувається розірвання замкненого кругообігу поживних речовин з переважанням процесів розкладу і мінералізації органічної речовини ґрунту над її синтезом ( тому виникає постійна потреба вносити додаткові поживні елементи).

Якщо подивитись в цифрах, то втрати  гумусу в Україні за останні 100-120 років знизився на 10-12%.  Внаслідок інтенсивного обробітку землі і далі виснажується, тоншає  її родючий шар. Так, щорічно  втрати гумусу в чорноземних ґрунтах степової зони становлять 0,5-0,6т/га. Відновлення гумусу ґрунту потребує наявності в ньому органічних решток і відповідної за чисельністю і складом біоти. З органічними рештками справи складаються краще ніж з мікроорганізмами, за рахунок залишок решток від рослин. Рівень біологічно активних мікроорганізмів з кожним роком стає все нижчим і нижчим, здебільшого завдяки використанню великого асортименту пестицидів та фунгіцидів.

Ми пропонуємо два шляхи розв’язання цієї глобальної проблеми: внесення біогумусу (2-3 тони на гектар, чи локально при сівбі, тоді 200-300 кг./га), або обробка ґрунту біогуматом ЖИВОРОСТ.

Використовуючи ЖИВОРОСТ, отримуємо подвійний позитивний ефект: зростає чисельність ґрунтової мікрофлори і інтенсифікується ріст та розвиток рослин. Ефективність даного препарату буде тим вища, чим більший вміст органічної речовини знаходитиметься в ґрунті, завдяки якій внесенні в нього з препаратом ЖИВОРОСТ мікроорганізми будуть швидко розмножуватись і виділяти продукти своєї життєдіяльності.

Враховуючи наявність в складі препарату  ЖИВОРОСТ різних фітогормонів і майже 17 амінокислот, то цей препарат також може бути ефективно використаним для проведення передпосівної інкрустації насіння і позакореневого відживлення рослин. Таким чином підвищується енергія проростання і зростає польова схожість насіння; формується потужна коренева система рослин, зменшується негативний вплив після використання пестицидів.

 Тож,  давайте будемо відроджувати життя в ґрунті разом!