Приріст врожайності від препарату « ЖИВОРОСТ».

Приріст врожайності

Упродовж 2016 року, на замовлення СФГ «Кулаковських», в селищі Дослідне, була проведена серія випробувань препарату «ЖИВОРОСТ». Дослідження проводилися на базі НДІ біології ДНУ, Проектно-вишукувального інституту Дніпродіпроводгосп та ДУ інституту зернових культур НАН України. Господарська тема була сформована і названа :«Дослідження ефективності дії препарату ЖИВОРОСТ на сільскогосподарські культури (соняшник, кукурудза,соя)». В рамках експерименту культури були оброблені відповідно до рекомендацій виробника: 

 соняшник – 2-х разове (3-4  пари  справжніх листків / Бутонізація з інтервалом) 

кукурудза –2-х разове (3-5  справжніх листків / Викидання волоті)

соя – 2-х разове (  3-4  пари  справжніх листків / Змикання рядів)

Врожайність соняшнику на дослідних площах,т/га.
 Варіанти досліду    Середня врожайність    Приріст відносно контролю
  Контроль    2,62    0
  "ЖИВОРОСТ"    2,91    11%
Врожайність кукурудзи на дослідних площах,т/га. 
 Варіанти досліду     Середня врожайність     Приріст відносно контролю 
   Контроль    5,71    0
   "ЖИВОРОСТ"    5,98    5%
Врожайність сої на дослідних площах,т/га. 
Варіанти досліду    Середня врожайність    Приріст відносно контролю 
  Контроль    2,26    0
    "ЖИВОРОСТ"    2,60    15%

Згідно результатів наукових досліджень отриманий позитивний ефект підвищення урожайності означених культур спостерігався на рівні: 11% соняшнику,                  5 % кукурудзи, 15 % сої у порівнянні з контролем.